Genetic Transmission

W poszukiwaniu realności dźwięków

Expo 70

Muzyka, która odgradza od zreczywistości

The Ritual Should Be Kept Alive

Magia Hybryds

Once

Naturalizm i zmysłowość muzyki Egora Grushina

Assemblage

Muzyczny asamblaż Machinefabriek

Rewolucja cyfrowa muzyki. Filozofia muzyki

Filozofia muzyki wyłania się sporadycznie, w historycznych okolicznościach, kiedy dochodzi do decydujących zmian w muzyce. Wydarzeniem, które dzisiaj kieruje zainteresowania filozofii w stronę muzyki jest rewolucja cyfrowa. Powszechny dostęp do nowych technologii tworzenia, wykonywania oraz odbioru muzyki doprowadzi do przewrotu w muzyce. "Filozoficzny namysł nad muzyką różni się od naukowego, ale nie jest też utopią". Harry Lehmann przytacza nie tylko fakty empiryczne i obserwacje dotyczące współczesności, lecz także wyraża szereg prognoz i oczekiwań względem przyszłości muzyki.

To książka specjalistyczna, w której padają ważne pytania o przyszłość muzyki, jej artystyczną wartość, estetykę. Autor dzieli się również swoimi przemyśleniami na temat krytyki muzycznej i muzykologii.

Rewolucja cyfrowa muzyki. Filozofia muzyki - Harry Lehmann. Fundacja Bęc Zmiana. 2016.

Autor: BH                                                                    7 Maja 2018

 

0 comments

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka:

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka. =