Circuit intégré Vol. I i II

Układ scalony

Mistrust Authority & Tectonic Overload

Wydawnictwo reminiscencyjne Hybryds

Background Curtain

Po prostu ambient

Invisible Paths

Nauka słuchania

Dźwięki z Offu

Reinterpretacja dźwiękowej oprawy filmu Grzegorza Królikiewicza

Muzyka i filozofia T. 1. Refleksje, konteksty, interpretacje

Zbiór tekstów, których autorzy próbują odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące istoty samej muzyki, miejsca jakie zajmuje w kanonie sztuki oraz jej związku z filozofią. Książka grupuje wypowiedzi z ogromnego obszaru, stanowiące obraz obecnych zainteresowań z pogranicza muzyki i filozofii.

Nie jest to sensu stricto zapis konferencji “Muzyka i filozofia”, która odbyła się 22 maja  2013 roku. Niektóre z zamieszczonych tekstów zostały rozbudowane lub zmienione. Całość antologii uzupełniono o teksty naukowców nieobecnych na konferencji.

Podjęty temat został zaprezentowany w postaci wyboru o różnorodnym naświetleniu. Są tu teksty ciekawe (np. “Wszystko brzmi, czyli o współczesnym przenikaniu codzienności do świata muzyki i sztuki” Marty Dziewanowskiej-Pachowskiej, czy “Interpretacja jako doświadczenie obcego” Anny Chęćki). Są teksty mocno zahaczające o filozofię (“Bezinteresowne upodobanie: Kant i Rilke” K. Lipki, “Emancypacyjna rola muzyki w koncepcji estetycznej G. W. F. Hegla” Jakuba Dmeńskiego). Osobną grupę zajmują teksty z dziedziny muzykologii, stanowiące ważny głos w dyskusji nad współczesną muzyką i jej analizą. Moje wewnętrzne opory wzbudził tekst Marcina Trzęsioka traktujący o muzycznych implikacjach teorii rezonansu morficznego Ruperta Sheldrake’a.

Książka ta w pewnym sensie kładzie podwaliny pod usamodzielnienie się dyscypliny filozofii muzyki.

Muzyka i filozofia T. 1. Refleksje, konteksty, interpretacje - Praca zbiorowa, pod red. K. Lipki. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. 2017.

0 comments

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka:

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka. =