Circuit intégré Vol. I i II

Układ scalony

Mistrust Authority & Tectonic Overload

Wydawnictwo reminiscencyjne Hybryds

Background Curtain

Po prostu ambient

Invisible Paths

Nauka słuchania

Dźwięki z Offu

Reinterpretacja dźwiękowej oprawy filmu Grzegorza Królikiewicza

21 Gramms & BRTLMJ MCHL GRCK

Trzyczęściowa opowieść o niczym. Taka zapowiedź splitu 21 Gramms oraz BRTLMJ MCHL GRCK skłoniła mnie do krótkiej refleksji o znaczeniach w muzyce.

1. 21 Gramms - DMT
2. 21 Gramms & Senon - There Is Nothing To Feel
3. BRTLMJ MCHL GRCK - YNLIIMH

Legalny download

A.D. 2013, NET UNDERCULTURE

Słuchacz może doszukiwać się w muzyce znaczeń dosłownych i emocjonalnych. Tak naprawdę wszystko sprowadza się do natrafienia na odpowiedni klucz, dzięki któremu konsument muzyki będzie w stanie odczytać język muzyczny danego twórcy. "Opowieść o niczym" może być zatem zagraniem wykonanym z premedytacją - takim manifestem, przeciwstawieniem się programowemu interpretowaniu muzyki. Może być również dźwiękowym lustrem dla słuchacza, który w tych trzech krótkich strukturach muzycznych znajdzie pozamuzyczne treści, będące odbiciem  własnych emocji. Pomogą w tym tradycyjne odniesienia do sztuki filmowej w kompozycjach 21 Gramms oraz pełna niedomówień, urywana i kształtowana jakby z wysiłkiem  forma "YNLIIMH".

I w zasadzie nie jest ważne czy znajdziecie zakodowane (bądź nie) znaczenia tej muzyki. Liczy się obcowanie z nią, na takim poziomie emocjonalnym jaki aktualnie jest Wam potrzebny.

Autor: BH                                                                        27 czerwca 2013

Powiązane recenzje:Mother of Ants, Totem, Bardo, Water - Membrane, Scrap,


Alfabetyczny spis wszystkich recenzji

0 comments

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka:

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka. =