Circuit intégré Vol. I i II

Układ scalony

Mistrust Authority & Tectonic Overload

Wydawnictwo reminiscencyjne Hybryds

Background Curtain

Po prostu ambient

Invisible Paths

Nauka słuchania

Dźwięki z Offu

Reinterpretacja dźwiękowej oprawy filmu Grzegorza Królikiewicza

Budowle Socjalizmu Nasza Duma

Może to nie dosłowne spojrzenie Barei, ale Arbeit serwuje nam dźwiękową pocztówkę z przeszłości, która na swój sposób opowiada o codzienności w czasach socjalizmu. Wszystko odbywa się w oparach industrialnego brudu i sampli z epoki.

1. Słowo
2. Fabryka
3. Ulica
4. Relax
5. Sen

A.D.2013, Boanerges Diy


Ernst Fischer pisał: "grzmot bębna, stukot drewna, brzęk metalu jest pozbawiony treści, wpływ jaki zorganizowany szum wywiera na człowieka, stanowi jedyny sens. Wywieranie owego wpływu, a nie wyobrażanie pewnej rzeczywistości było społeczną funkcja muzyki" [1]. I chyba nic się nie zmieniło. Paradoksalnie, muzyka na "Budowle Socjalizmu Nasza Duma" wpasowuje się w te słowa. Muzyka Arbeit nie kreuje rzeczywistości, ona ją wydobywa z otchłani historii, przytacza, komentuje z pewną impulsywnością wyrazu. Jej Ilustracyjny charakter, wykorzystanie  elementów programowości i ilustracyjności muzycznej, przywołują trudny do wyobrażenia dla młodych osób odłamek historii Polski.

Utwór "Fabryka" kryje w sobie spotęgowanie wyrazu emocjonalnego i dramatyzmu muzyki Arbeit. Pozorne uproszczenie faktury przez zastosowanie sampli powoduje intensyfikację wyrazu utworu. Gęsta atmosfera, fabryczne tekstury potęgują historyczny wydźwięk kompozycji.

W tym samym dziele Fischer dodaje: "od samego początku celem muzyki było wywoływanie zbiorowych emocji, stwarzanie bodźców do pracy, wojny, orgiastycznego zaspokojenia. Była ona środkiem pobudzającym i oszałamiającym, dodającym odwagi i zaklinającym, służyła do wprawiania ludzi w pewien stan" [2]. Dzięki swojemu masowemu wpływowi muzyka była znakomitym środkiem propagandowym (słyszymy pewną próbkę w utworach "Ulica" oraz "Słowo"), impulsem do działania (przywoływana już "Fabryka"), nośnikiem nadziei i środowiskiem relaksu (przewrotny "Relax"). I chyba nic się nie zmieniło...


Przypisy:
[1], [2] E. Fischer – O potrzebie sztuki. PWN. Warszawa. 1961.


Autor: BH                                                                       24 lutego 2014

Alfabetyczny spis wszystkich recenzji

0 comments

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka:

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka. =