Circuit intégré Vol. I i II

Układ scalony

Mistrust Authority & Tectonic Overload

Wydawnictwo reminiscencyjne Hybryds

Background Curtain

Po prostu ambient

Invisible Paths

Nauka słuchania

Dźwięki z Offu

Reinterpretacja dźwiękowej oprawy filmu Grzegorza Królikiewicza

Czerń i Cień II

Zainteresowała mnie konstruktywistyczna koncepcja sztuki profesor Joanny Hodge, która w jednym z artykułów wyznaczyła muzykowi nową rolę - nie tylko odtwarzania istniejącej rzeczywistości zewnętrznej, lecz udostępnianie nowych "sposobów tworzenia naszego poczucia rzeczywistości". Prawdziwe znaczenie muzyki nie zawiera się zatem w samym dźwięku, ale w tworzonym lub zainicjowanym przezeń sposobie widzenia (słyszenia) świata [1]. Drugi album grupy Bruno Światłocień podsuwa nam nową porcję impulsów, które mogą wpłynąć na postrzeganie rzeczywistości Konsumenta muzyki.

Są to tym razem bodźce zimne i melancholijne, rozwinięte szeroko pojętą elektroniką oraz instrumentami klawiszowymi. Nie jest to jednak muzyka w której należałoby dekoncentrować Konsumenta muzyki mikrozdarzeniami i akcjami na drugim planie. Gitary mają swoje "momenty", ale na ogół nie pełnią wiodącej roli. To zastosowana z premedytacją oszczędność środków wyrazu buduje atmosferę albumu.

Wyróżnia się instrumentalna kompozycja "Pieśń III". Utwór obrazowy w którym wyraźnie czuć pełen barwności i afektacji styl melancholijny.

Na albumie "Czerń i Cień II", bezwzględne normy artystyczne, zakotwiczone w rzeczywistości zewnętrznej tracą na znaczeniu. Wartość artystyczna tkwi tu w przeżyciu Konsumenta muzyki, który nie jest już oderwany od procesu artystycznego, lecz aktywnie w nim uczestniczy. Na drugim albumie Bruno Światłocień mniej jest ekspresji i podanych na tacy emocji. Ich miejsce zastępują, właściwie bardziej recytowane niż śpiewane, przemyślenia i refleksje. To one mogą spowodować określone reakcje.


Przypisy:
[1] "Aesthetic Decomposition: Musie, Identity, and Time", [w:] Michael Krausz (red.): The Interpretation of Musie: Philosophical Essays. Clarendon Press, Oksford. 1993.


A.D.2014, New Experimental Art

Autor: BH                                                                       21 grudnia 2014

Powiązane recenzje: Czerń i Cień

Alfabetyczny spis wszystkich recenzji

0 comments

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka:

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka. =