Circuit intégré Vol. I i II

Układ scalony

Mistrust Authority & Tectonic Overload

Wydawnictwo reminiscencyjne Hybryds

Background Curtain

Po prostu ambient

Invisible Paths

Nauka słuchania

Dźwięki z Offu

Reinterpretacja dźwiękowej oprawy filmu Grzegorza Królikiewicza

Background Curtain

"Background Curtain" to efekt współpracy Dirka Serriesa (aka Fear Falls Burning, a wcześniej Vidna Obmana) oraz Willa Longa, znanego przede wszystkim z projektu Celer.

Nie chcę rozważać "Background Curtain" z aptekarską dokładnością, wyrokować, czego w nim za wiele, a czego za mało. Sprowadzać go do gramatycznego (obiektywnego, formalnego) funkcjonowania, byłoby tożsame z tłumaczeniem przyjemności zmysłowej wyłącznie potrzebami fizjologicznymi. Ten album angażuje słuchacza na poziomie niemal podkorowym, prowokując go do reakcji dalekich od konwencjonalnej analizy wykorzystanego materiału. Delikatność muzycznej tkanki, migotliwość brzmień złożyły się na muzykę subtelną i abstrakcyjną. Jej przestrzenny wymiar, swego rodzaju pogłos mnoży doznania zmysłowe.

A.D.2016, Zoharum Records

Autor: BH                                                                    17 Kwietnia 2019


Alfabetyczny spis wszystkich recenzji

0 comments

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka:

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka. =