Circuit intégré Vol. I i II

Układ scalony

Mistrust Authority & Tectonic Overload

Wydawnictwo reminiscencyjne Hybryds

Background Curtain

Po prostu ambient

Invisible Paths

Nauka słuchania

Dźwięki z Offu

Reinterpretacja dźwiękowej oprawy filmu Grzegorza Królikiewicza

Drones For Saint Cecilia

Z perspektywy współczesnego człowieka trudno docenić zmianę społecznej funkcji muzyki, jaka zaszła na przestrzeni dziejów. W starożytności, nastawionej na zmysłowe postrzeganie świata, muzyka pełniła funkcje estetyczne. Natomiast w średniowieczu, gardzącym życiem doczesnym, dzieło muzyczne nabrało znaczenia pozaestetycznego: muzyka stała się instrumentem wychowania oraz pobudzania i pogłębiania doznań religijnych. Później bywało już różnie, dominować zaczął nurt muzyki świeckiej i nieodparte dążenie muzyki (samej w sobie) do czystej, bezznaczeniowej postaci. Historia muzyki nie jest jednak prosta i jednoznaczna. Kompozytorzy różnych epok (także współcześni) z lubością łączyli świeckie i religijne inspiracje, w których ważną rolę odgrywał również mistycyzm. Najnowszy album Contemptus Mundi nawiązuje właśnie do tego doświadczenia.

Od lat toczą się spory między krytykami muzycznymi, co stanowi o mistycznym charakterze utworu? Na pewno nie gatunek, wszak inspirację mistyczną można zauważyć u twórców reprezentujących odmienne podejście do formy muzycznej (wymieńmy impresjonistę Debussy'ego, eksperymentatora Cage'a, oraz szereg ambientowych i black metalowych aktów). Wielu muzykologów otwarcie podważa możliwość naukowej weryfikacji tego zjawiska. Jedną z przyczyn jest choćby niemożność oceny czy mistyczny charakter kompozycji jest rezultatem autentycznego doświadczenia mistycznego twórcy, czy jedynie świadomie zastosowanym środkiem artystycznego wyrazu. W tej całej sytuacji jest przecież jeszcze słuchacz, który obcując z konkretnym dziełem muzycznym może wejść w relację z rzeczywistością poza-materialną, pozazmysłową lub transcendentną (tzw. mistycyzm nastroju).

Warto zwrócić uwagę, że w dzisiejszych czasach nadużywa się określenia transcendentna w stosunku do muzyki. Z przerażeniem czytam zapewnienia pop gwiazdek i pseudo rockmenów o ich mistycznych doznaniach, które zainspirowały kolejny album - oczywiście najdojrzalszy w karierze. Na szczęście, stosowanie mistycyzmu jako zabiegu marketingowego marginalnie dotyczy muzyki niezależnej. Tu muzyka inspirowana mistycyzmem ma autentyczny wyraz i jeśli sama w sobie nie jest efektem doznań artysty, to pozwala na takowe słuchaczowi. Nie mam wiedzy na temat wewnętrznego życia twórcy Contemptus Mundi, jednak album "Drones For Saint Cecilia" ma w sobie cechy "pobudzacza" doznań duchowych.

Trudno muzykę Contemptus Mundi sprowadzić do przymiotnikowego opisu. To formy dźwiękowe o spójnej konstrukcji, przez którą mistycyzm może się przejawić i w niej urzeczywistniać. Zachodzi tu również niezwykła (jednocześnie typowa dla muzyki inspirowanej mistycyzmem) transformacja czasu. Kompozycja jest tylko wycinkiem czasu w którym rozpościera się forma muzyczna. Jednak gdy jest tchnięta duchem mistycyzmu staje się nieprzemijalna, trwa poza czasem i przestrzenią. 

Do albumu "Drones For Saint Cecilia" potrzebna jest instrukcja obsługi, która określi warunki stosowania - ze szczególnym uwzględnieniem metody, miejsca i pory odsłuchu. Jest to o tyle ważne, że tu muzyka wybrzmiewa na granicy ciszy. Bez izolacji od świata zewnętrznego kompozycje głównie różniące się ilością, rodzajem i natężeniem dronów składowych nabiorą jednorodnego charakteru. Nad tym 30 minutowym albumem trzeba się pochylić w skupieniu. Tylko wtedy uaktywniają się jego "duchowe" właściwości. Tylko wtedy słuchacz będzie w stanie wyzbyć się iluzji bezruchu. 


Album: "Drones For Saint Cecilia"
Wykonawca: Contemptus Mundi
Rok: 2012
Wytwórnia:
Nichts

Autor: BH                                                                         7 grudnia 2012

Powiązane recenzje: Blessed Is He Who Has Crucified The World

Alfabetyczny spis wszystkich recenzji

0 comments

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka:

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka. =