Circuit intégré Vol. I i II

Układ scalony

Mistrust Authority & Tectonic Overload

Wydawnictwo reminiscencyjne Hybryds

Background Curtain

Po prostu ambient

Invisible Paths

Nauka słuchania

Dźwięki z Offu

Reinterpretacja dźwiękowej oprawy filmu Grzegorza Królikiewicza

The Frigid Condition

"Czy muzyka nie powinna wyrażać tego wszystkiego, dla czego brak słów, ale co się z duszy wyrywa, i co pragnie być wypowiedziane... Brak słów nie dla samej muzyki, lecz dla wyrażenia tego, co znajduje wyraz w samej muzyce"*. To retoryczne pytanie postawione przez słynnego kompozytora Piotra Czajkowskiego dobrze obrazuje to co usłyszałem na albumie "The Frigid Condition" projektu Different State.

01. Done
02. Consciousness
03. Salvatore Fabio
04. Conspiracy In The Mirror
05. Love
06. Intuiuion
07. Spiritual Potential
08. Cold
09. Spirit
10. Disastral / Hidden Composition /

A.D.2012, ZoharumNie zbliżę się do prawdy o samodzielności muzyki. Nawet patrząc przez pryzmat licznych przemian jakie zaszły w tej dziedzinie w minionych wiekach, nawet uwzględniając jej dążenie do wolności i autonomii własnego języka. Muzyka od zarania była zintegrowana: z funkcjami użytkowymi (praca, magia, religia) oraz z innymi formami ekspresji artystycznej. Gdy uzyskała swoją niezależność szukała nowych związków i ten proces toczy się właściwie po dziś dzień. W jego efekcie powstają konstrukcje muzyczne powiązane z innymi dziedzinami sztuki (obraz, poezja, film itp.) oraz tzw. dzieła muzyczne "czyste".

Postawmy sobie pytanie: czy owa "czysta" muzyka, a więc dźwięki, rytmy, melodie i współbrzmienia - może wyrażać coś poza sobą? Czy kompozycje z "The Frigid Condition" są same w stanie przekazać, to co człowiek czuje, myśli?  Patrzę na tytuły kompozycji i doszukuję się tu zamierzonej programowości. Słuchając ich konsument muzyki może myśleć nie tylko o strukturach dźwięków (choć są intrygujące, ale o tym poniżej), muzycznej formie i pięknie, ale też może dopatrywać się w tej muzyce charakterystyki tego co właściwe dla określonego "akustycznego zjawiska". Different State zmiennymi barwami, kapryśnymi liniami melodycznymi, rozedrganymi dźwiękami strun nie tylko wywołuje wrażenie orientalnej psychodelii ("Consciousness"), ale też - jeśli zechcecie to usłyszeć - charakteryzuje niespokojne i zimne ruchy powietrza ("Cold"). Muzyka jest wabiąca i lekka ("Done"), to przepełniona lękiem o wzrastającym nasileniu ("Disastral", "Intuiuion"), to uspokajająca. W innym miejscu ten spokój miesza się z rytmicznym pędem i grozą (np. "Conspiracy In The Mirror")

Nie znajdziecie tu programistycznych doniesień do natury, mitologii czy poezji. Muzyka Marka Marchoff'a skupia się na instytucji człowieka. Właściwym byłoby określenie, że muzyka zawarta na "The Frigid Condition" wyraża - nie ilustruje. Emocje nie są opisane w sposób jednoznaczny, brak tu jasnych fragmentów w których twórcy wrazili własne uczucia. Są natomiast fragmenty pełne lirycznego napięcia: żywiołowa dynamika, kobieca interpretacja wokalna i żarliwość oraz uparcie powracający motyw melodyczny (np. utwór "Love" - czyż nie taka bywa miłość?). Inny przykład: powoli rozwijająca się archaiczna harmonia, muzyka beznamiętna i przezroczysta prześlizguje się po spokoju w kompozycji "Spirit" i początkowych fragmentach "Spiritual Potential". 

Proszę jednak pamiętać, że każda interpretacja jest czynem subiektywnym i w oczach innej osoby może wydawać się zbyt dosłowna i niewrażliwa. Przesadne zastępowanie wartości czysto muzycznych kategoriami estetycznymi prowadzi do banalizacji muzyki. Czystość muzyki (także tej autorstwa Different State) wiąże się z jej oczyszczenia zarówno z funkcji, jak i obowiązków przekazywania treści pozamuzycznych (ideowych). Wyznaczenie przez twórcę służby wyrażania (w tytule czy wyrazistości emocjonalnej) może być uporem twórcy by słuchacz pozostał wierny określonej postawie estetycznej.

Naiwne jest przypisywanie muzyce o zapędach programowych wzorowej ilustracyjności i określania dosłowności znaczeń. Tak naprawdę jej urok i wartość tkwią w czymś innym. Najważniejsze jest poddanie się atmosferze, jaką muzyka Different State niesie wraz z luźną sugestią swych tytułów. Ważna jest umiejętność skoncentrowania się na interesujących sposobach swobodnej transpozycji tego, co znaczeniowe, na to co muzyczne - czyli pozbawione znaczeń. A może to konsument muzyki, słuchając udziela jej własnych stanów emocjonalnych, nadaje nastrój tego co sam czuje, podporządkowując swemu przeżywaniu i emocjonalnemu doświadczeniu?


* cytat za B.Tiepłow - "Psychologia Zdolności muzycznych".

Autor: BH                                                                        31 grudnia 2012

Powiązane recenzje:
Marek X. Marchoff - Funeral Musik fur Jenny Marchoff
Marchoff & Droin - Source of Vectors
Marek X. Marchoff & MJ Caroline Rider - Voxfields

Alfabetyczny spis wszystkich recenzji

0 comments

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka:

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka. =