Circuit intégré Vol. I i II

Układ scalony

Mistrust Authority & Tectonic Overload

Wydawnictwo reminiscencyjne Hybryds

Background Curtain

Po prostu ambient

Invisible Paths

Nauka słuchania

Dźwięki z Offu

Reinterpretacja dźwiękowej oprawy filmu Grzegorza Królikiewicza

Tout Devient La Musique

Recenzję nowego albumu DigitalSimlyWorld rozpocznę w miejscu, w którym  zakończyłem rozważania na temat ostatniej płyty tegoż projektu - czyli na twierdzeniu muzykologa Hansa Eggebrechta, że wszystko co istnieje, może się stać determinantem muzyki.

1. Flame of Earth
2. One Light Day From Home
3. Un Lieu Ou Tout Devient La Musique
4. Konradopulosuss
5. Amnesia
6. Time travel
7. Year 2013
8. Year 2058
9. Tout Devient La Musique
10. Fin de Siecle

A.D.2013, DigitalSimplyWorld

Darmowe Pobranie (free download)


Od wielu lat toczą się dyskusje na temat co jest muzyką, a co nią nie jest? Czy muzyka może być "czysta", absolutna i autonomiczna? Muzykolodzy zastanawiają się gdzie przebiega linia graniczna między dźwiękiem, a szmerem? Jak jest rola ciszy w muzyce? Co determinuje wzajemny stosunek tych zjawisk?

Album "Tout Devient La Musique" (polski tytuł: Wszystko staje się muzyką) jest pewnym podsumowaniem muzycznych deliberacji na temat antymuzyki, które miały bezpośredni wpływ na ostatnie dokonania tego projektu. Swoim wydźwiękiem wpisuje się również w dyskusję o istocie muzyki.

Eggebrecht pisał: "w sztuce muzyczne jest tylko to, co wykazuje spójność faktury. Spójność ta nigdy nie jest czysta, absolutna, czy też muzycznie autonomiczna. Jest ona w swym muzycznym bycie stale poruszana, prowadzona,wypełniana, wchłaniana przez determinanty - konstytutywne, takie jak emocja i mathesis (zmatematyzowana emocja - przyp. BH), a ponadto przez grę, wirtuozostwo, ruch i taniec, gramatykę i retorykę, idee, wyobrażenia, przedmioty, zdarzenia, programy, sytuacje życiowe, cele itp. Ilość tych determinantów jest potencjalnie nieskończona, a liczba ich rodzajów niewyczerpana. Nie istnieje muzyka, nawet ta całkowicie "czysto muzyczna", w której fakturze nie pojawiałyby się te determinanty i nie oddziaływały w postaci treści i funkcji." [1]  Jak idealnie w te słowa wpisuje się idea antymuzyki - postrzeganej jako zbiór dźwięków (niemuzycznych z zasady) który dopiero odpowiednio podany i  zdeterminowany staje się muzyką.

Co determinuje zatem muzykę na "Tout Devient La Musique"? Zgodnie z założeniem wszystko. DSW operuje ciszą i szmerem mniej dbając o linie melodyczne, natomiast wiele uwagi przykładając do kunsztownych przetworzeń. Pośrednio lub bezpośrednio, ale zawsze świadomie (muzyka powinna być świadomym tworem człowieka) elementy obojętnie muzycznie odnosi do własnych struktur dźwiękowych. Są one pozamuzyczne póki nie pojawią się jako muzyka (nagrania terenowe), czy też jako czynniki stale (sekwencje dźwięków ujmujące, odzwierciedlające oraz wyrażające różne zjawiska), na nowo wpływające na fakturę muzyki lub też nawet określające ją.

Pojedynczy dźwięk na tym albumie, od chwili wykorzystania staje się małym fragment utworu muzycznego. Nie zawsze sam w sobie jest piękny (wszystkie szmery, stuki, piski), jest jednak niczym szlachetny kamień tkwiący w mozaice, jak element w większym tworze architektonicznym. Może być również piękny (np. nosząca ślady melodii sekwencja w "Konradopulosuss"), ale ukryty w formie całości, staje elementem tej całości. i tak należy go postrzegać.


Na "Tout Devient La Musique" spotykamy przede wszystkim determinanty faktyczne - elementy niemuzyczne stają się muzyczne, gdyż wykraczają poza stadium odnoszenia się do muzyki i przenikają do niej, przejawiają się w niej, Wtedy, jak pisał  Eggebrecht stają się one muzyką, a muzyka nimi...


Przypisy:
[1] C.Dahlhaus, H.Eggebrecht - Co to jest muzyka? PIW. Warszawa. 1992.


Autor: BH                                                                       26 sierpnia 2013

Powiązane recenzje: Getting Away From It All EP, Reality Blurred, Singles, The City Dark Synth, Utopia

Alfabetyczny spis wszystkich recenzji

0 comments

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka:

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka. =