Circuit intégré Vol. I i II

Układ scalony

Mistrust Authority & Tectonic Overload

Wydawnictwo reminiscencyjne Hybryds

Background Curtain

Po prostu ambient

Invisible Paths

Nauka słuchania

Dźwięki z Offu

Reinterpretacja dźwiękowej oprawy filmu Grzegorza Królikiewicza

Kompilacja Singles

Człowiek ukrywający się pod szyldem DigitalSimplyWorld jest bez wątpienia muzykiem świadomym. Świadczą o tym nie tylko budowane z pieczołowitością struktury dźwiękowe, ale również "czucie" własnej muzyki. Pisałem o tym, przy okazji ep-ki "Getting Away From It All", której to promocyjny opis wyczerpywał znamiona recenzji. W przypadku albumu "Singles" jest podobnie: krótka charakterystyka zestawu utworów jest małym przewodnikiem po prezentowanej kompilacji. Kompozytor pokusił się nawet o wskazówki praktyczne, które ułatwią pełny odbiór muzyki. Czy taka prezentacja własnego dzieła nie ogranicza słuchacza?

1. J Love...
2. Unknown Land
3. Play it
4. HushShhh, HushShhh
5. Through Synthetic Mandarin the Senses
6. Journey To The Unknown
7. A Train To Wuhan
8. Hypnotyzajzer World II
9. Utnapishtim The Great Reward

A.D. 2013, DigitalSimplyWorld


W tym wypadku absolutnie nie. Oczywiście przypisywanie utworom muzycznym treści uczuciowych (co da się wyczuć w wielu kompozycjach - choćby "J Love...") przez samego twórcę ma spory wpływ na odbiór kompozycji. Warto jednak podkreślić: to nie jest tłumaczenie samej muzyki. Mimo konkretnych opisów muzyki, kompozytor nie zdradza jej istoty.

Odnoszę wrażenie, że w tej kompilacji przewodnia myśl ma znaczenie drugoplanowe (co nie oznacza, że nie jest ważna). Tu najważniejsze jest samo przeżywanie muzyki, istotą jest skupienie, zawieszenie woli - tzw. wczucie się w muzykę (istotna rola ciszy na "Singles"). Teorie przeżycia estetycznego nazywają to zjawisko biernym przeżyciem. Co ciekawe obcowanie z muzyką DSW może również zaktywować przeżycia czynne - wtedy konsument muzyki przechodzi w stan narzucania (udzielania) kompozycjom swoich własnych stanów psychicznych (w tym aspekcie ważne wydaje mi się bogactwo szczegółów tej muzyki na poziomie mikrodźwięków). To tzw. trzecia kreacja muzyki (pierwszej dokonuje kompozytor, drugiej wykonawca/twórca występujący na żywo) - odbieramy utwór tak, jak pozwala nam nasza wrażliwość muzyczna, aktualny stan emocjonalny, a nawet zdolność koncentracji. Tym sposobem wykorzystując nasze indywidualne możliwości, czy "dyspozycję dnia" możemy muzykę DSW przezywać wielokrotnie i za każdym razem staje się ona odmiennym przedmiotem estetycznym.   


To co w naszym życiu naturalne i rodzime miesza się z tym, co mechaniczne (elektroniczne). W muzyce DSW jest głębsza myśl, która być może ma nam uświadomić fakt, że na różnych (dziwnych) zasadach zjawiska naturalne (choćby uczucia) i zdygitalizowane egzystują obok siebie.

Analizując związki muzyki ze światem ludzkich uczuć warto pamiętać, że muzykę tworzy się (z) myślą i (z) uczuciem, ale myśli i uczuć muzyka sama w sobie nie zawiera. Proste zastępowanie wartości muzycznych - wartościami przeżyć i emocji ludzkich prowadzi do banalizacji muzyki. 


Autor: BH                                                                        5 lutego 2013

Powiązane recenzje: Getting Away From It All EP, Reality Blurred, Tout Devient La Musique, The City Dark Synth, Utopia

Alfabetyczny spis wszystkich recenzji

0 comments

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka:

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka. =