Circuit intégré Vol. I i II

Układ scalony

Mistrust Authority & Tectonic Overload

Wydawnictwo reminiscencyjne Hybryds

Background Curtain

Po prostu ambient

Invisible Paths

Nauka słuchania

Dźwięki z Offu

Reinterpretacja dźwiękowej oprawy filmu Grzegorza Królikiewicza

Utopia

Każde wydawnictwo DigitalSimplyWorld porusza określony problem muzyczny. Był już paradoks muzyki bez muzyki, był aspekt otoczenia i zjawisk codziennych determinujących muzykę. Na "Utopii" natomiast słuchacz zmierzy się z tezą: "muzyka elektroniczna powstała by eksperymentować z muzyką".

1. Virtual Reality    
2. Cosmic Ocean    
3. XYZ    
4. Transparent Universe    
5. Light from the Sky    
6. Utopia
7. Out of Darkness in Light    
8. Control Panel
9. Meditation in Seven Dimensions

A.D.2013, DigitalSimplyWorld

Darmowy Download

"Eksperymentatorstwo muzyczne miało w sobie zawsze coś z utopii. Zrazu bywało ono abstrakcyjne. Ale dzięki możliwości zamiany abstrakcji w konkret (co jest dla muzyki wyjątkowo typowe) każdy eksperyment nabierał z czasem sensu i bodaj nie było przypadku, by jakieś odkrycia zostały później w muzyce zlekceważone. Raczej przeciwnie: sięga się do nich w latach zastoju czy kryzysu i one to właśnie otwierają drogi nowej muzyce. Tak było z dodekafonią, z mikrotonowością, z wprowadzonymi do muzyki efektami instrumentalnymi i wokalnymi, z każdą większą innowacją"[1]. Szczególne pole do popisu w sferze eksperymentu daje muzyka elektroniczna, w której eksperymentuje się nie tylko w materiale muzycznym, ale w zakresie odbioru muzyki, możliwości adaptacyjnych czy sposobów istnienia muzyki. Na najnowszym albumie DigitalSimplyWorld wskazuje na te szczególne właściwości muzyki. 

Album rozpoczyna się efektownie rozpisaną tyradą na dwa fortepiany. "Virtual Reality" niesie ze sobą duże nasilenie środków muzycznego wyrazu, tzw. ekspresji muzycznej. Myślę, że chodziło o jak najintensywniejsze wyrazowe oddziaływanie muzyką, uzyskane tu poprzez zastosowanie niespotykanej dotąd w twórczości DSW techniki kompozytorskiej. Kompozytor dążył  do  nadania  tak  silnego  wyrazu  swojej muzyce, by pobudzić aktywność słuchacza, wstrząsnąć nim do głębi.

Dalej mamy już do czynienia z syntezą stylu, nacechowanego intensywnością dysonansowej harmonii, kapryśnie urozmaiconej rytmiki, zróżnicowaniem dynamicznym, a przede wszystkim dążnością do silnego, emocjonalnego oddziaływania muzyką. Jak? Można by rzec eksperymentalnie, choćby ciągłym i stopniowym narastaniem ekspresji ("XYZ"), bądź całkowitym odejściem od niej, migotliwą przestrzennością, różnorodnym bitem, czy stosowaniem nierytmizowanych obszarów dźwiękowych (np. "Utopia"). 

Eksperymenty przysłużyły się rozwojowi wielu gatunków muzycznych i miały wpływ na jej ewolucję. "Zjawiska te eksplodowały i rozkwitały pod ciśnieniem konkretnych okoliczności, były konsekwencją podskórnych procesów, z czegoś wynikały, ulegały naciskowi prawa konieczności, miały cechy czegoś nieuniknionego, odsłaniały działanie imperatywów wewnętrznych..."[2]. DSW przypomina swoim albumem, że są one ważne same w sobie.

Jednocześnie za Januszem Ekiertem warto przypomnieć, o tym że "rewolucje techniczne i estetyczne w muzyce weszły w krew, stały się przyzwyczajeniem, odruchem, nałogiem. Przyjęto niemal za zasadę, że każdy nowy utwór powinien być wynikiem małej rewolucji. Zalały nas małe rewolucje, za którymi nie kryje się ani subtelna dialektyka rozwoju, ani splot okoliczności, ani imperatyw wewnętrzny, których nie wypycha na powierzchnię żaden proces nabrzmiewania, które są wynikiem mechanicznego rozpędu, nałogu, pasji badawczej, ciekawości, co kryje się na granicach naszego poznania, które są rezultatem przekonania, że w sztuce konwencja jest tylko konwencją, żę jedna zastępuje drugą i że nie ma tu świętych krów. Pomysły, innowacje, odkrycia nie mają cech konieczności ani ostatecznego ogniwa jakiegoś procesu. Mają raczej charakter przypadkowego wyboru z miliardów możliwych wariantów"[3].

Przypisy:
[1] B. Schaeffer - Dzieje muzyki. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa. 1983.
[2] J. Ekiert – Lustro Epoki. Wydawnictwa Radia i Telewizji, Warszawa 1988.
[3] J. Ekiert – Lustro Epoki. Wydawnictwa Radia i Telewizji, Warszawa 1988.

Autor: BH                                                                        8 lutego 2014

Powiązane recenzje: Getting Away From It All EP, Reality Blurred, Singles, The City Dark Synth, Tout Devient La Musique

Alfabetyczny spis wszystkich recenzji

0 comments

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka:

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka. =