Circuit intégré Vol. I i II

Układ scalony

Mistrust Authority & Tectonic Overload

Wydawnictwo reminiscencyjne Hybryds

Background Curtain

Po prostu ambient

Invisible Paths

Nauka słuchania

Dźwięki z Offu

Reinterpretacja dźwiękowej oprawy filmu Grzegorza Królikiewicza

Arka

Co może inspirować muzykę? Wielu kompozytorów odpowiada wprost: wszystko. Najczęściej sama muzyka pozwala nam dostrzec z czego powstała: z miłości czy z nienawiści, z religijnych doznań i doświadczeń, z zachwytu naturą, z fascynacji poezją, malarstwem, fotografią, filmem, architekturą, z wsłuchiwania się w muzykę (także własną), z ulotnych wrażeń, czy po prostu z prozy życia codziennego. Impulsem to powstania mini albumu "Arka" projektu Docetism był film Piotra Szulkina "O-bi, O-ba - Koniec cywilizacji".

1. Arka
2. Inside
3. Whiteness

A.D. 2012, Nichts

Legalny downloadWarto na wstępie zastanowić się czym jest inspiracja? Muzykolog Bohdan Pociej pisał: "jest to coś, co w istotny sposób wpływa na akt twórczy i proces kompozytorski; daje mu bodziec, impuls, określa kierunek, a w konsekwencji wpływa na kształt utworu muzycznego. Coś, co przychodzi z zewnątrz, wobec powstającej muzyki jest transcendentne"[1]. Tak naprawdę pytanie o inspirację dotyka bardzo delikatnej materii, gdyż sięga samego aktu kreacji muzyki. Nie zawsze uzyskujemy jasną odpowiedź. Niektórzy twórcy wręcz strzegą tej tajemnicy jak skarbu. Robią to by nie zdradzić przyczyn powstania dzieła muzycznego, ale i z troski o słuchacza. Wskazane przez twórcę inspiracje rzutują bowiem bezpośrednio na poznawanie muzyki, na podejmowane przez słuchacza próby jak najlepszego jej zrozumienia.

Jaka jest zatem waga inspiracji w poznawaniu muzyki? Samodzielne próby wyłuskania inspiracji z kompozycji muzycznej, jakie podejmuje słuchacz zawsze będą opierać się na domniemaniu. Przecież natura muzyki powoduje, że ta ciągle w słuchaniu wymyka się definicjom i pojęciom - nie przystaje do słów, którymi chcemy ją nazwać. Naprowadza nas na pewien trop, wskazuje źródła, by następną frazą wzbudzić w nas zwątpienie, a nawet odwieść od prawdziwego źródła inspiracji.

Mimo jasnych wskazówek jakich udzielił twórca projektu Maciej Banasik, muzyka z albumu "Arka" potrafi zwieść słuchacza. Inspiracja filmem nie budzi wątpliwości, ale konkretne elementy, które stały się źródłem inspiracji już tak oczywiste nie są. Mogę jedynie domniemywać, że istotna jest problematyka poruszana przez film. Nawet nie chodzi o post-apokaliptyczny klimat, patologiczne zachowania ludzi i ich postawy w obliczu katastrofy. Nie chodzi nawet o ukrytą aluzję do władz PRL. Myślę, że najważniejsza była tu krytyka fanatyzmu religijnego, który potrafi być tak silny, że wyłącza racjonalne myślenie. Ludzie zostali wręcz odurzeni obietnicą ocalenia przez wyimaginowaną arkę - nawet ci, którzy ten mit sami wymyślili. Muzyka Docetism przyjmuje właśnie taki letargiczny bezwolny wymiar. Jej płynna, hipnotyczna struktura uosabia bezmiar zatracenia, dobrze oddaje atmosferę beznadziejności. Przykładowo utwór "Whiteness" nawiązuje do finałowych wydarzeń filmu, w których pękająca kopuła bunkra odsłania jasność nuklearnej zimy, a tłum biegnie na oślep ku zagładzie. Docetizm płynnie podejmuje tu (inspiruje się) muzyczny wątek Jerzego Satanowskiego dając jasno do zrozumienia, tu happy endu nie będzie.

Można pokusić się o tezę, że  pulsujący rytm w kompozycji "Inside" jest słabnącym tętnem ludzi starających się stworzyć w bunkrze pozór normalności, uciekających w szaleństwo, powodowane wiarą w nierealne ocalenie. Natomiast przewijające się w tle kroki mogą należeć do rozdartego wewnętrznie głównego bohatera Softa, który przedziera się przez tłum ludzi oczekujących na samospełnienie się przepowiedni o Arce.

Jest tu jeszcze kilka impulsów, które mogły wpłynąć na Maćka Banasika i powołały, ustrukturowały i doprowadziły do ostatecznej formy muzykę znaną z albumu "Arka". Choć twórca projektu wskazał na tą główną inspirację, warto by jego muzyka sama mogła nam o niej powiedzieć. Zróbcie więc Drodzy konsumenci muzyki małą konfrontację informacji o muzyce z samą muzyką. Pamiętajcie jednak - to, co mówi muzyka jest najważniejsze i najbardziej wiarygodne.

Przypisy:
[1] Pociej Bohdan. "Z perspektyw muzyki". Więź. Warszawa, 2005.


Autor: BH                                                                        10 stycznia 2013

Powiązane recenzje: Askesis, Erlösung, Endura, Forest Paths, Misanthropy, Nachtwachen, Nightwalk, Roots, Seclusion, Schemanonk, Sibi Jataka, Ta eis heauton, The Temptation of St. Anthony, The Ecstasy of Saint Teresa

Alfabetyczny spis wszystkich recenzji

0 comments

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka:

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka. =