Circuit intégré Vol. I i II

Układ scalony

Mistrust Authority & Tectonic Overload

Wydawnictwo reminiscencyjne Hybryds

Background Curtain

Po prostu ambient

Invisible Paths

Nauka słuchania

Dźwięki z Offu

Reinterpretacja dźwiękowej oprawy filmu Grzegorza Królikiewicza

Forest Paths

Jesień do dobry czas na wędrówki po lesie, oczywiście pod warunkiem że nie pada jak dziś. Korzystajcie, póki się da - las to nie tylko idealne miejsce do odpoczynku i zadumy. To również bogate środowisko muzyczne. Przypomina o tym niestrudzony projekt Docetism, który serwuje nam muzykę przydatną w wędrówkach po lesie.

1. Wings    
2. Treetop    
3. Habitat    
4. Forest Cemetery    
5. Nachsommer    
6. Overgrown Path    
7. Linde
8. Rest

A.D. 2013, Nichts

Legalne pobranie

Nie będę pisał ponownie o przewrotności słuchania muzyki w lesie, zrobiłem to przy okazji recenzji albumu "Roots", który również odwoływał się do tego paradoksu. Musze jednak zauważyć, że tym razem muzyka Docetism jest nieco inna, nie tylko stara się przenikać do lasu, łączyć z jego naturalnymi odgłosami. Tym razem natura stała się punktem wyjścia w procesie tworzenia. Protoplastą muzyki na "Forest Paths" jest rytm swobodny, który możemy zaobserwować w takich zjawiskach jak szum lasu, czy odgłosy wiatru w konarach drzew. Te naturalne zjawiska mają swoje specyficzne przebiegi, swoje określone struktury czasowe, a więc i swój rytm. Docetism w pełni wykorzystuje te elementy i rozwija je w intrygujące kompozycje.

Nie idzie przy tym na łatwiznę, nie rozwiązuje wszelkich napięć i współbrzmień uporczywym ostinato - stawia na ledwo uchwytną melodykę. Łatwo wyczuwalna jednolitość przebiegu muzycznego w utworach sprowadza się do jednorodności zasad kształtowania materiału dźwiękowego oraz odpowiedniego doboru materiału tematycznego (nagrań terenowych). Finalny efekt jest ascetyczny w swoim stylu i pozbawiony zbędnych ornamentacji, przepełniony specyficznymi liniami melodycznymi, prostymi napięciami rytmiczno-metrycznymi oraz poważnym, niemal mistycznym charakterem.

I tego włsśnie oczekiwałem po tym albumie...


Autor: BH                                                                     5 listopada 2013

Powiązane recenzje: Arka, Askesis, Erlösung, Endura, Misanthropy, Nachtwachen, Nightwalk, Seclusion, Schemanonk, Sibi Jataka, Roots, Ta eis heauton, Temptation of St. Anthony, The Ecstasy of Saint Teresa

Alfabetyczny spis wszystkich recenzji

0 comments

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka:

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka. =