Circuit intégré Vol. I i II

Układ scalony

Mistrust Authority & Tectonic Overload

Wydawnictwo reminiscencyjne Hybryds

Background Curtain

Po prostu ambient

Invisible Paths

Nauka słuchania

Dźwięki z Offu

Reinterpretacja dźwiękowej oprawy filmu Grzegorza Królikiewicza

Schemamonk

"Muzyka jest ze swej strony subiektywna i dąży do subiektywnej ekspresji" [1]. W tej ekspresji udział czasu i miejsca nie jest mniej ważny od udziału osobowości kompozytora, ponieważ czas i miejsce określają tę osobowość. Czas zmienia postrzeganie muzyki, nie tylko słuchacza, ale i  samego kompozytora. Słuchacz  może  dostrzec zmiany dopiero  w trakcie  odbioru muzyki. 

Dobrze znam dyskografię projektu Docetism, która zawsze czymś mnie zaskakuje. Dostrzegam tu zmiany, choćby w coraz doskonalszym wyrażaniu programowości za pomocą minimalistycznych środków. To często studium nad najmniejszymi jakościami dźwiękowymi. Pozwolę sobie posłużyć się cytatem Arnolda Schonberga, Maciej Banasik potrafi "wyrazić całą opowieść jednym gestem i szczęście jednym westchnieniem" [2].
   
"Schemamonk", kolejny mini album Docetism nie przynosi przesytu. Niepozorne 12 minut z okładem nie sprawia wrażenia taranu, który nadawałby się do rozbijania estetyk i nawyków słuchaczy.  Medytatywny wyraz "Schemamonk" może wprawiać w zakłopotanie  i trudność w znalezieniu odpowiedniej formuły ujmującej jej istotę. Minimalistyczne cechy tej muzyki zwracają się do intelektu i wyobraźni słuchacza z dość łagodną perswazją. Nie biją po głowie, nie przyprawiają swoją "nowoczesnością" o ból zębów.
.
Muzyka Docetism wymyka się utartym kategoriom pojęciowym. Czasem mam wrażenie, że pewne jej ograniczenia są dobrowolne, a w oparciu o inspirację (która jest wskazana przy każdym materiale) chodzi o uruchomienie nowych form myślenia muzycznego.  

A.D.2014, Nichts

Przypisy:
[1] Ch. Ives – Eseje przed Sonatą. "Res Facta",5. 1971
[2] Przedmowa do partytury 6 bagatel (op.9). 1924. Universal

Autor: BH                                                                     17 kwietnia 2013

Powiązane recenzje: Arka, Askesis, Erlösung, Endura, Forest Paths, Misanthropy, Nachtwachen, Nightwalk, Roots, Seclusion, Sibi Jataka, Ta eis heauton, The Temptation of St. Anthony, The Ecstasy of Saint Teresa

Alfabetyczny spis wszystkich recenzji

0 comments

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka:

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka. =