Circuit intégré Vol. I i II

Układ scalony

Mistrust Authority & Tectonic Overload

Wydawnictwo reminiscencyjne Hybryds

Background Curtain

Po prostu ambient

Invisible Paths

Nauka słuchania

Dźwięki z Offu

Reinterpretacja dźwiękowej oprawy filmu Grzegorza Królikiewicza

Sibi Jataka

"Płomienie wychodziły z istnienia ludzkiego; jego ciało powoli schnęło i marszczyło się, jego głowa czerniała, (...) ludzkie życie spaliło się tak szybko" [1] Tak akt samospalenia Thích Quang Duc’a opisywał w 1963 David Halberstam, dziennikarz The New York Times. Najnowszy mini album projektu Docetism kieruje nasze myśli ku bezgranicznemu oddaniu i poświęceniu wszystkiego, co najważniejsze dla dobra sprawy w którą się wierzy.

1. Thich Quang Duc
2. Self-immolation
3. Nibbana
4. The face of Buddha 

A.D.2014, Nichts

Album "Sibi Jataka" jest natchnionym dziełem muzycznym. Porzucając (bądź, jak kto woli pozostawiając Konsumentowi muzyki do indywidualnej analizy) religijny kontekst, uwagę przykuwa układ formalny albumu, w którym można wyróżnić części kontrastujące charakterem. Ten kontrast opiera się na zasadzie przeplatania partii samplowanych motorycznymi, tzn. takimi, których istotą jest jednostajny pulsujący ruch rytmiczny.

Ktoś powie, że Docetism kolejny posługuje się podobnymi środkami muzycznymi i zmienia jedynie kontekst religijno - filozoficzny. Ja odpowiem, że każda synteza  w muzyce może być narażona na zarzut eklektyzmu, gdyż operuje elementami już istniejącymi, znanymi. Może ona jednak dowieść swojej celowości, jeśli sposób w jaki ujmuje te elementy  odznacza się oryginalnością, a całość jaka z nich powstaje stanowi nową wartość. Tak właśnie jest z muzyką Docetism.

Przypisy:
[1]  "Monk Suicide by Fire in Anti-Diem Protest", New York Times, 11 czerwca 1963; David Halberstam,

Autor: BH                                                                            26 maja 2014

Powiązane recenzje: Arka, Askesis, Erlösung, Endura, Forest Paths, Misanthropy, Nachtwachen, Nightwalk, Roots, Seclusion, SchemanonkTa eis heauton, The Temptation of St. Anthony, The Ecstasy of Saint Teresa

Alfabetyczny spis wszystkich recenzji

0 comments

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka:

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka. =