Circuit intégré Vol. I i II

Układ scalony

Mistrust Authority & Tectonic Overload

Wydawnictwo reminiscencyjne Hybryds

Background Curtain

Po prostu ambient

Invisible Paths

Nauka słuchania

Dźwięki z Offu

Reinterpretacja dźwiękowej oprawy filmu Grzegorza Królikiewicza

Austeros

"Jeden z paradoksów sztuki polega na tym, że dąży ona nieustannie do oswobodzenia się z wszelkich więzów, do przełamania krępujących ją norm i reguł, do uzyskania całkowitej wolności" [1]. Tym paradoksem, w intrygujący sposób posługuje się Karol Skrzypiec na albumie "Austeros". Lider Inner Vision Laboratory za pomocą niepozornych  środków, zwerbowanych z otaczającej nas rzeczywistości tematów tworzy niepokojące budowle nasycone mrocznymi treściami.

Kompozytor wykorzystuje tu tematy wykazujące właściwości formotwórcze - tworzy muzykę poprzez przetworzenia i rozwinięcia. Dlatego pośród zaadoptowanych z eteru codzienności  dźwięków egzystuje wysoce autonomiczna melodyka, obdarzona cechami tematycznej plastyczności (np. w "Rust Vermilion Faces").


Trudno nie zgodzić się z Ludwikiem Erhardtem, który twierdził, że sztuka "w warunkach pełnej, anarchicznej swobody istnieć nie może. Tworzenie jest dokonywaniem wyboru spośród nieskończonej liczby możliwości stwarzanych przez materiał danej sztuki. W każdym wypadku muszą zatem istnieć jakieś kryteria tego wyboru, jakieś reguły, choćby nawet jednorazowe i nie w pełni uświadomione" [2]. 

Inner Vision Laboratory ustala własne reguły muzyki, jest zdyscyplinowany w kształtowaniu formy, w wyzwalaniu tych ciemnych spięć emocjonalnych. Każda decyzja o wyborze poziomu dynamicznego jest głęboko uzasadniona konstrukcją i wymową kompozycji, a całość albumu nie traci przy tym waloru osobistej wypowiedzi.


Przypis:
[1], [2] L. Erhardt – Sztuka dźwięku. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1980.


A.D.2015, Zoharum Records

Autor: BH                                                                    13 Września 2015

Powiązane recenzje: Perpetua, Cinema Stain, Ambit


Alfabetyczny spis wszystkich recenzji

0 comments

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka:

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka. =