Anima Mundi

Zmieniona muzyka Hoarfrost

Where Words Fail, Music Speaks

Kompilacja dla Ani

Austeros

Przesłanie do wysublimowanych zmysłów Inner Vision Laboratory

The Measures Taken

Człowiek vs. maszyna w muzyce Machinefabriek

Glaciology

Cztery utwory o śniegu i lodzie Strom Noir

No New Age

"Skoro więc dźwięki - i tylko dźwięki - istnieją zawsze i wszędzie, nie ma obiektywnej możliwości oddzielenia tych zamierzonych (muzyka) od tych nie zamierzonych ("ciszy" i hałasu)" [1]. Te słowa Johna Cage'a zmaterializowały się w debiutanckim albumie projektu Kaplital.

Przyznaję, ciszy na "No New Age" jest mało - są to raczej różnej długości oddechy pauz. (Ich roli jednak nie należy marginalizować!). Natomiast wszelkiej maści odgłosy i inne elementy (które możemy umownie zamknąć w zbiorze "hałas") oraz efekty działań zamierzonych przenikają się wzajemnie i zgodnie ze słowami Cage'a nie warto nawet próbować ich rozdzielać. Nie chodzi nawet o to, że z pozycji recenzenta trudno zgadywać, co było zamiarem twórców, a co efektem przypadku.

Przyjmując zatem założenie, że wszystkie elementy były zamierzone, otrzymaliśmy formę o napiętej strukturze, w której zestawione są dwa kontrastowe podejścia do muzyki (to elektroakustyczne i to gitarowe). Pierwsze, reprezentowane przez Rafała Iwańskiego jest zwykle dynamiczne i energiczne, a drugie (Kuba Złotek i jego gitara) jest spokojne, a nawet miejscami liryczne. Choć tak naprawdę nie ma zasady.

Dla Konsumenta muzyki istotna jest gra między oboma twórcami, które najogólniej mówiąc polega na wzajemnym uzupełnianiu się. Wspólnie przetwarzają melodie, harmonie wzbogacają towarzyszącymi liniami melodycznymi, ukazują swoje muzyczne światy w innych trybach,

Album "No New Age" jest jednym wspólnym strumieniem muzyki, w którym współbrzmienia dźwięków i następstwa tych współbrzmień stały się czynnikiem konstrukcji.

Przypis:
[1] J. Kutnik – Gra słów. Muzyka poezji Johna Cage'a. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997


A.D.2014, Bocian Records

Autor: BH                                                                       10 stycznia 2015

Alfabetyczny spis wszystkich recenzji

0 comments

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka:

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka. =