Circuit intégré Vol. I i II

Układ scalony

Mistrust Authority & Tectonic Overload

Wydawnictwo reminiscencyjne Hybryds

Background Curtain

Po prostu ambient

Invisible Paths

Nauka słuchania

Dźwięki z Offu

Reinterpretacja dźwiękowej oprawy filmu Grzegorza Królikiewicza

Oneiric EP

"Niepowtarzalność konstrukcji psychicznej każdego człowieka sprawia, że odbiór dzieła muzycznego przez jednostkę jest także procesem niepowtarzalnym"[1]. Muzyka, zaś jest zjawiskiem podlegającym nieustannej historycznej ewolucji, zjawiskiem redefiniującym swoje granice i ograniczenia. Jest przekorna, nie do końca okiełznana - a przez to tak fascynująca. Podam Wam kolejny przykład.

1. Agony of Life (Free of Lies)
2. Embrace the Dead
3. Minds Infected
4. Burning Li[v]es
5. Infernal Whispers

A.D.2013, Oneiric

Warto porzucić czasem immanentną analizę dzieł muzycznych, zaprzestać doszukiwania się wpływów, ograniczając się jedynie do wskazania zespołów, których klimat wyczuwa się w pewnych utworach (ich fragmentach). Zbiór ten mogłyby wypełnić takie nazwy jak Anathema, Opeth, Dream Theater a nawet Metallica. Akceptując pewne reminiscencje i aluzje stosowane przez grupę Oneiric łatwiej przyjdzie nam podchwycić ciekawe elementy w fakturze ich muzyki, pozwolić ponieść się sensualizmowi brzmienia, czy wreszcie dostrzec element intymnej improwizacji.

Materiał znajdujący się na mini albumie jest gatunkowo i emocjonalnie niejednorodny. Forma pełna jest napiętej dramaturgi. Tematy układają się kontrastowo: są zestawieniem żywych, bądź spokojnych i niemal kontemplacyjnych melodii. Warto zwrócić uwagę na ich ruchliwość w obrębie jednej kompozycji: przechodzą z jednej grupy do drugiej, kontrastując zmieniają się z wolna, wolne części następują po szybkich i vice versa.

Podoba mi się zmysł kolorystyczny, zamiłowanie do ekspresji lirycznej i nadrzędności linii melodycznych którymi kierował się zespół przy komponowaniu materiału. Kompozycje o śpiewnej melodyce i pięknie rozwijającej się formie nie są siedliskiem technicznych wodotrysków. W procesie twórczym jest wyraźne piętno dojrzałości objawiające się stonowaniem emocji ("Agony of Life (Free of Lies)"), uwypuklaniu melodii, budowania określonej atmosfery ("Burning Li[v]es") czy wreszcie nawiązaniom do klasyki hard rocka.  
 
Przypisy:
[1] - A.Biała – Literatura i muzyka. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2011.

Autor: BH                                                                         31 marca 2014

Alfabetyczny spis wszystkich recenzji

 

0 comments

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka:

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka. =