Dźwięki z Offu

Reinterpretacja dźwiękowej oprawy filmu Grzegorza Królikiewicza

A.S.

Dźwiękowy recycling Bionulora

Nowa Ziemia 2

Trójstronne, artystyczne przymierza

Reimagined

Metamorfoza, interpretacja czy przeobrażenie muzyki?

Nightclubbing / Die Wölfe kommen züruck

Duch krautrocka

Mantras of Bon

Pisanie o muzyce powiązanej z religią to zadanie z góry skazane na uogólnienia i nieprecyzyjność. Szczególnie gdy mamy do czynienia z muzyką wykonywaną w obrzędach religii Dalekiego Wschodu, która łączy się z filozofią, miesza z dawnymi wierzeniami - jednocześnie czerpiąc z nich wpływy i wcielając w siebie.

Trudno powiedzieć, że muzyka projektu Phurpa jest wyrafinowana. Racjonalne podejście do do koncepcji dźwięków jest tak obce wrażliwości grupy Alexeya Tegina, że gdy sięga po strzępy tradycyjnej formy, robi to możliwie najprościej. Ich muzyka bezpośrednio nawiązuje do bon, którą uważa się powszechnie za pierwotną religię Tybetu. Jest to system szamańskich i animistycznych praktyk wykonywanych przez kapłanów.


Phurpa kładzie ogromny nacisk na rytualizm. Łatwo można sobie wyobrazić jak uporczywie powtarzane dźwięki przywołują zapomniane bóstwa. Rytualny śpiew opiera się na powtarzalnym schemacie recytacyjnym, Jego rytm jest nieregularny, warunkuje go długość oddechu i tekst.

Konsumpcję albumu "Mantras of Bon" rozpocznijcie od 3 kompozycji, które najlepiej oddają istotę muzyki projektu. Dwa pierwsze utwory, nagrane na żywo z gościnnym udziałem  wokalistki Alissy Nicolai przynoszą nieco inne oblicze muzyki Phurpy - mniej introwertyczne, przepełnione drapieżnością narracji.

A.D.2014, Zoharum Records


Autor: BH                                                                         20 lutego 2015

Powiązane recenzje: Rituals of Bön I


Alfabetyczny spis wszystkich recenzji

0 comments