Circuit intégré Vol. I i II

Układ scalony

Mistrust Authority & Tectonic Overload

Wydawnictwo reminiscencyjne Hybryds

Background Curtain

Po prostu ambient

Invisible Paths

Nauka słuchania

Dźwięki z Offu

Reinterpretacja dźwiękowej oprawy filmu Grzegorza Królikiewicza

Seeds in the Tide Volume 01

Współczesny konsument muzyki otoczony jest muzyką powstałą w różnych czasach: tych najdawniejszych, tych stosunkowo nowych oraz muzyką powstającą dzisiaj. Naturalne wydaje się nam słuchanie utworów o formach wykształconych w różnych czasach, ale i miejscach - współczesność zderzyła ze sobą muzykę z różnych etnicznych środowisk kulturowych i odmienne, obce formy muzyki uczyniła wzajemnie dostępnymi. Stanęły przed nami niesamowite możliwości poznawania i przeżywania muzyki - możemy również pochylić się nad problemem jej aktualności. Osobną sprawą wydaje się poznawanie twórczości konkretnego muzyka w określonym przedziale czasu. Taką możliwość zafundowała nam ostatnio wytwórnia Zoharum, która wydała dwupłytową kolekcję rzadkich utworów Rapoon.

"Seeds in the Tide" to dwupłytowa kolekcja niespotykanych utworów, które Zoharum pozbierało z różnych kompilacji, często ściśle limitowanych i od dawna już niedostępnych. Wydawnictwo to pełni więc poza oczywistą rolą artystyczną, funkcję archiwalną i dokumentalną. Dysk oznaczony numerem jeden - "Keepsakes And Oddities From 1993-1999" pokazuje różnorodność muzycznej myśli Robina Storey'a oraz jego nieprzerwany rozwój oparty na eksploracji dźwięków otoczenia, eksperymentach i egzotycznych wycieczkach. Chronologiczne ułożenie utworów na dysku pokazuje jak postępowało stopniowe rozmycie muzycznych form: z często prostych (np. "Visionneuse"), opartych na rytualnym rytmie, poprzez fascynację orientalnymi melodiami (np. "Amuz"), po formy nieoczywiste, eteryczne (np. "Lest We Forget"), a nawet wręcz abstrakcyjne formy ocierające się o gęsty dark ambient (np. "Recant"). 

Jednakże pozwolę sobie zwrócić Waszą szczególną uwagę na kompozycję "Distance In". Pojedynczy rytm ulega iście jazzowej polirytmii, w której zatraca się wyraźnie powtarzający się puls. Rytmika linii melodycznej ulega skomplikowaniu i jest pełna niespodziewanych akcentów (np. dysonanse) i ciekawych ugrupowań rytmicznych.  Te wszystkie zabiegi Storey'a czynią utwór ten permanentnie nieregularnym, bogatym i zarazem trudnym do uchwycenia.

Gratką jest również dysk numer dwa, który zawiera pierwotną wersję ściśle limitowanego CD-R "Messianicghosts" z 1997 roku. Tu Rapoon zachwyca z kolei niejednoznaczną jednorodnością. Środki muzyczne uwikłane są w siebie w sposób nieprzypadkowy (ale swobodny), tworząc dysonansową, migotliwą tkankę polifoniczną. Motyw złożony z kilku dźwięków (np. w "Messianic Ghosts") potrafi pojawić się w różnych rejestrach: to samotny, to wpleciony w inne konteksty. Czasem staje się kontrapunktem lub wybrzmiewa na tle nowych harmonii. Jednolitość muzyki (np. w "Babel's Tongues") jest pozorna. Główny motyw zmienia się, choćby przez tylko jeden inny dźwięk, ułamek ciszy, przez nieco inne tempo, ostrość lub łagodność brzmienia. Rozwija się i staje się jakby nowym sygnałem - choć wyczuwamy, że to ten sam zanikający (ustępujący) motyw.


Muzyka Rapoon dostarcza prawdziwych satysfakcji estetycznych. Trzeba odrobinę wysiłku, (może treningu słuchowego) by wydobyć te wszystkie zależności, formacje rytmiczne i układy piękna. Próbujcie, bo warto...

Wydawca: Zoharum, A.D.2012

Autor: BH                                                                        8 marca 2013


Powiązane recenzje: Disappeared Redux, Fall Of The Drums, Seeds in the Tide Volume 02, Time-loop Anomalies, To West and Blue, The Fires of the Borderlands, Vernal Crossing Revisited

Rapoon & Promute - Machine River

Alfabetyczny spis wszystkich recenzji

0 comments

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka:

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka. =