Circuit intégré Vol. I i II

Układ scalony

Mistrust Authority & Tectonic Overload

Wydawnictwo reminiscencyjne Hybryds

Background Curtain

Po prostu ambient

Invisible Paths

Nauka słuchania

Dźwięki z Offu

Reinterpretacja dźwiękowej oprawy filmu Grzegorza Królikiewicza

To West and Blue

Współczesna muzyka udowadnia, że wyczerpały się zasoby standardowych połączeń, kombinacji i konstelacji dźwięków. Muzyka zdaje się obecnie poszukiwać nowych znaczeń dla dźwięków. Jednym z poszukiwaczy w służbie muzyki jest Robin Storey, który od lat obala kanony estetyki dźwięków i powołuje do istnienia ich nowe zjawiska. Przełamując przy tym nawyki słuchowe, kreuje własny język i styl muzyki. Album "To West and Blue" to kolejny krok w poszukiwaniu muzycznego porządku na miarę XXI wieku.

1. East Window Lights
2. Solace
3. The Gold of Salvation
4. A Heavy Door Locked
5. Broken Eagle, Broken Sunset
6. An Angels Breath
7. To West And Blue

A.D.2013, Zoharum


Rapoon na "To West and Blue" interesuje się dźwiękami nierealistycznymi: ludzkiej mowy, jaki i otaczającego nas świata. Wydobywa pojedyncze brzmienia oraz ich układy spośród odgłosów miejsca w którym dorastał - jakby bada je w izolacji, by przetworzyć w rzeczywistość artystyczną. Te brzmienia będące raczej echem przeszłości odsyłają konsumenta muzyki do bezpośrednich desygnatów, do znaczeń i sensów wytyczonych przez rytm przywołanych obrazów.

Te obrazy są nieoczywiste, wręcz surrealistyczne - utrwalone przez Strorey'a i odtworzone w różnych parametrach stają się muzyką z dźwięków wspomnień. Jednocześnie ważną rolę odgrywa w jego muzyce planowość działania widoczna choćby w dyspozycji materiału tematycznego, czy świetnych stylistycznie fakturach chórów z uwikłanym w oniryczny filtr lirycznym linearyzmem głosów ("Broken Eagle, Broken Sunset" oraz "An Angels Breath").

Wydając 50 (!) solowy album Robin Storey konsekwentnie odświeża swój język dźwiękowy. Na "To West and Blue" prezentuje kompozytorską dojrzałość i tak cenioną przeze mnie umiejętność wytwarzania specyficznego kolorytu i klimatu dźwiękowego.  

Autor: BH                                                                     7 listopada 2013

Powiązane recenzje: Disappeared Redux, Fall Of The Drums, Seeds in the Tide Volume 01, Seeds in the Tide Volume 02, Time-loop Anomalies, The Fires of the Borderlands, Vernal Crossing Revisited


Rapoon & Promute - Machine River

Alfabetyczny spis wszystkich recenzji

0 comments

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka:

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka. =