Circuit intégré Vol. I i II

Układ scalony

Mistrust Authority & Tectonic Overload

Wydawnictwo reminiscencyjne Hybryds

Background Curtain

Po prostu ambient

Invisible Paths

Nauka słuchania

Dźwięki z Offu

Reinterpretacja dźwiękowej oprawy filmu Grzegorza Królikiewicza

Vernal Crossing Revisited

Pisałem o tym już wielokrotnie: Robin Storey zachwyca mnie swoim podejściem do muzyki. Zważywszy na zasobność jego dyskografii, jego twórczość wciąż jest dla mnie terenem fascynujących odkryć. Dzięki kolejnej reedycji Zoharum pojawiła się możliwość obcowania z klasycznym już albumem Rapoon.

"Vernal Crossing Revisited" nie jest zwykła reedycją. Prócz odświeżonej wersji albumu "Vernal Crossing" (1993 rok) zawiera współczesną reinterpretację dokonaną przez samego Storey'a. Takie potraktowanie sprawy rodzi przed konsumentem muzyki wiele możliwości. Oczywiście możemy porównać oba dyski i na własny sposób ocenić muzyczny rozwój Rapoon, ale nie tylko my... Wersja anno domini 2013 pokazuje jak ten album po 20 latach widzi sam autor. I choć jest to radykalna reinterpretacja i niemal zupełnie nowy album (pewne elementy starego albumu można usłyszeć np. w "The Waters Edge") - wciąż czuć tu niesamowity klimat. Przede wszystkim obserwujemy rozwój: choćby zastąpienie pokładów rytmu znacznym rozbudowaniem formalnym struktury z wyraźnym uniknięciem samocytowania przez Storey'a.

Powróćmy jednak na chwilę do krążka z 1993 roku. Właściwość muzyki zasadza się tu na kontrastach, polegają one na zmianie uformowania melodyczno - tematycznego, ale przede wszystkim na zmianach rytmu. Ten czynnik bowiem odcisnął niebagatelne piętno na wczesnych dokonaniach Rapoon. Mądre głowy mówią, że jest to bezpośrednia kontynuacja muzycznej drogi podjętej jeszcze za czasów Zoviet France. W tym miejscu dochodzimy do czysto retrospektywnej funkcji "Vernal Crossing". Są tu utwory mocno zasadzone w hipnotycznej, niemal rytualnej atmosferze. Z drugiej strony pojawia się nowe podejście traktowania struktury dźwiękowej (np. "Anatapurrah"). W każdym przypadku (także w na Remake 2013) Storey potrafi układać (porządkować) dźwięki tak, aby dawały wrażenie, że jego muzyka ma jakąś własną logikę rozwoju.

A jest to rozwój z jednej komórki tematycznej (powiew orientu), rozwój poprzez szereg zabiegów, kombinacji, powtórzeń, zmian, skróceń lub rozszerzeń odpowiednio (wspomnianego już) rytmu, ale i modulacji (choćby wokalnych) oraz dynamiki.

"Vernal Crossing Revisited" to album, który ilustruje istotny wycinek muzycznej drogi Robina Storey'a. Wieloletnie doświadczenie tego muzyka pozwoliło przetrawić różne prądy, wpływy i nadawać im kształt muzyki osobistej.

Wydawca: Zoharum, A.D.2013

Autor: BH                                                                       14 sierpnia 2013


Powiązane recenzje: Disappeared Redux, Fall Of The Drums, Time-loop Anomalies, To West and Blue Seeds in the Tide Volume 01, Seeds in the Tide Volume 02, To West and Blue, The Fires of the Borderlands

Rapoon & Promute - Machine River

Alfabetyczny spis wszystkich recenzji

0 comments

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka:

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka. =