Circuit intégré Vol. I i II

Układ scalony

Mistrust Authority & Tectonic Overload

Wydawnictwo reminiscencyjne Hybryds

Background Curtain

Po prostu ambient

Invisible Paths

Nauka słuchania

Dźwięki z Offu

Reinterpretacja dźwiękowej oprawy filmu Grzegorza Królikiewicza

Glaciology

"Wiatr zwykle gra na przedmiotach terenowych, których mało jest w krajobrazie Spitsbergenu. Instrumentem jest więc zwykle słuchacz, a słyszane dźwięki są subiektywne. Większość dźwięków tła trudno uznać za kojące, także dźwięki pierwszoplanowe głównie intrygują" [1]. W środowisku nie zasiedlonym trwale przez człowieka, np. w obszarach polarnych, badania  dźwięku  są  na  etapie  pionierskim. Różnorodne, niekiedy bardzo intensywne, dźwięki towarzyszą tu dynamicznym procesom przyrodniczym. Piszę o tym, by przygotować Was na  "Cztery utwory o śniegu i lodzie" Strom Noir.

Daleko zawędrował tym razem Emil Maťko, miejskie zakątki porzucił dla krainy lodu i chłodu. Jednak tylko krajobraz zmienił się na dobre. Ulotność jego muzyki pozostała bez zmian. W czterech nowych kompozycjach konsument muzyki usłyszy "jęki" wywołane ocieraniem się kier i krążków lodowych, skrzypienie miękkiego lodu czy dudnienie wody w studniach lodowców. Jest tu również miejsce na szum i świst wiatru. Są liczne dźwięki trudne do zdefiniowania, jak „szklany dźwięk” sopli lodowych. Emil Maťko umiejętnie przeniósł te podbiegunowe zjawiska na muzykę statyczną tworząc studium monotonii, której nic nie przełamuje ani nie burzy.

Przypis:
[1] J. Rodzik. Genetyczna klasyfikacja dźwięków i struktura warstwy dźwiękowej w subpolarnym krajobrazie Spitsbergenu [w:] Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych - prace komisji krajobrazu kulturowego T.XI. Instytut Nauk o Ziemi UMCS, Lublin. 2008.

A.D.2014, Zoharum Records

Autor: BH                                                                         2 Maja 2015

Powiązane recenzje: Urban Blues


Alfabetyczny spis wszystkich recenzji

0 comments

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka:

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka. =