Fuse / Holter

Split Echoes of Yul i Nowa Ziemia

Conspicuous Unobstructed Path

Macabre folk 23 Threads

Dionysus

Dytyramb Dead Can Dance

Light Of The Dreams

Sny Maćka Szymczuka

Music For Cassandra

O śmierci inaczej

Glaciology

"Wiatr zwykle gra na przedmiotach terenowych, których mało jest w krajobrazie Spitsbergenu. Instrumentem jest więc zwykle słuchacz, a słyszane dźwięki są subiektywne. Większość dźwięków tła trudno uznać za kojące, także dźwięki pierwszoplanowe głównie intrygują" [1]. W środowisku nie zasiedlonym trwale przez człowieka, np. w obszarach polarnych, badania  dźwięku  są  na  etapie  pionierskim. Różnorodne, niekiedy bardzo intensywne, dźwięki towarzyszą tu dynamicznym procesom przyrodniczym. Piszę o tym, by przygotować Was na  "Cztery utwory o śniegu i lodzie" Strom Noir.

Daleko zawędrował tym razem Emil Maťko, miejskie zakątki porzucił dla krainy lodu i chłodu. Jednak tylko krajobraz zmienił się na dobre. Ulotność jego muzyki pozostała bez zmian. W czterech nowych kompozycjach konsument muzyki usłyszy "jęki" wywołane ocieraniem się kier i krążków lodowych, skrzypienie miękkiego lodu czy dudnienie wody w studniach lodowców. Jest tu również miejsce na szum i świst wiatru. Są liczne dźwięki trudne do zdefiniowania, jak „szklany dźwięk” sopli lodowych. Emil Maťko umiejętnie przeniósł te podbiegunowe zjawiska na muzykę statyczną tworząc studium monotonii, której nic nie przełamuje ani nie burzy.

Przypis:
[1] J. Rodzik. Genetyczna klasyfikacja dźwięków i struktura warstwy dźwiękowej w subpolarnym krajobrazie Spitsbergenu [w:] Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych - prace komisji krajobrazu kulturowego T.XI. Instytut Nauk o Ziemi UMCS, Lublin. 2008.

A.D.2014, Zoharum Records

Autor: BH                                                                         2 Maja 2015

Powiązane recenzje: Urban Blues


Alfabetyczny spis wszystkich recenzji

0 comments

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka:

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka. =