Circuit intégré Vol. I i II

Układ scalony

Mistrust Authority & Tectonic Overload

Wydawnictwo reminiscencyjne Hybryds

Background Curtain

Po prostu ambient

Invisible Paths

Nauka słuchania

Dźwięki z Offu

Reinterpretacja dźwiękowej oprawy filmu Grzegorza Królikiewicza

Reindeer Luck

Eksperymenty muzyczne to w pewnym sensie utopia - pewna tęsknota za lepszym muzycznym światem. Z drugiej strony to proces przemiany tego co abstrakcyjne w konkret. Dziś kilka słów o wspólnym graniu projektów Magiczne Karpaty i Tundra.Na albumie "Reindeer Luck" mamy do czynienia z eksperymentem nie tylko na materiale muzycznym, ale przede wszystkim w zakresie odbioru muzyki, możliwości adaptacji dźwięków pochodzących z różnych źródeł  i sposobu istnienia obok siebie, w jednym zbiorze zwanym muzyką. 

Połączone siły projektów Magiczne Karpaty i Tundra starają się przebadać muzykę jako sztukę na wszystkie strony, oderwać ją od myślenia konstrukcyjnego, które tak często współcześnie dominuje. Efekt jest zaskakujący, głównie za sprawą rozwijania  architektury muzyki w stronę emocji, czy obrania za fundament między innymi elementów ludzkiej mowy (tu wyrazy szacunku za wokalne ekspresje pani Anny Nacher).

Uczestnicy koncertu, którego zapis dokumentuje album "Reindeer Luck" stali się bezpośrednimi świadkami kreacji muzyki opartej na korespondencji różnych elementów - tych współczesnych, charakterystycznych dla muzyki elektronicznej oraz tych bardziej klasycznych, pierwotnych. Muzyczne działania obu projektów wzajemnie przenikają się i uzupełniają.

Zastanawiałem się, ile przypadku w tej muzyce? Istotą aleatoryzmu jest pewna założona przypadkowość działania. Owa przypadkowość jest narzędziem formowania dzieła muzycznego i może prowadzić do nieokreślonego charakteru jego formy. Na "Reindeer Luck" nie ma mowy o formie muzycznej opartej na jasnych prawidłach - te dźwięki po prostu płyną, muzycy snując swoją historię, nie znają jej zakończenia. To jednak nie muzyka przypadku, tylko muzyka emocji - bo to one dyktują jej bieg.

Wydawca: World Flag Records


Autor: BH                                                                              2 lipca 2013

Powiązane recenzje:
Cybertotem Remix Project, Tajnie i Głębie

Alfabetyczny spis wszystkich recenzji

0 comments

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka:

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka. =