Circuit intégré Vol. I i II

Układ scalony

Mistrust Authority & Tectonic Overload

Wydawnictwo reminiscencyjne Hybryds

Background Curtain

Po prostu ambient

Invisible Paths

Nauka słuchania

Dźwięki z Offu

Reinterpretacja dźwiękowej oprawy filmu Grzegorza Królikiewicza

Theatre Music For...

Każdy kompozytor ma dziś swoją metodę komponowania muzyki, sam dla siebie tworzy reguły, formułuje zasady i ustala kryteria swojego warsztatu. One są zespołem czynników, dzięki którym wyobraźnia muzyczna zostaje w pewnym stopniu okiełznana, skierowana na tory myślenia logicznego i celowego. Bionulor tworzy muzykę za pomocą swojej autorskiej metody 100% sound recycling, która w skrócie polega na poddaniu wyszukanej obróbce określonego, specjalnie wyselekcjonowanego materiału dźwiękowego. Jego dwa nowe wydawnictwa "Theatre Music For Coriolanus" oraz "Theatre Music For Skazana" zawierają premierowe utwory użyte pierwotnie przy teatralnych przedstawieniach.

Proces twórczy, stopniowo określający coraz drobniejsze szczegóły komponowanego dzieła, tylko u skrajnych konstruktywistów przebiega od początku do końca w sposób zaplanowany i zgodny z przyjętymi na wstępie założeniami. W przypadku Bionulor istotny rolę odgrywa materiał wyjściowy, jaki posłużył do kreacji muzyki. Tym razem nie jest to materiał o wartości historycznej, a wyłącznie emocjonalnej - bo o takiej bez wątpienia możemy tu mówić. Na obu albumach Bionulor poszukuje nowych środków artykulacji. Wykorzystuje wiedzę, że z każdego instrumentu można wydobyć większą liczbę rozmaitych dźwięków i szmerów, niż zakłada to standardowy sposób użycia. Dlatego w przypadku "Koriolana” za materiał wyjściowy posłużyły mu dźwięki instrumentów klasycznych. Podobnie ma się sytuacja w kwestii warsztatu wokalnego, który kiedyś ograniczał się do wykorzystywania tylko niewielkiej części dźwięków, jakie może wydać człowiek - przy drugim albumie podstawą są nagrania oddechu aktorki Sylwii Oksiuty występującej w monodramie "SKAZAna".

Ta emocjonalna wartość szczególnie wyraźna jest w przypadku albumu "Theatre Music For Skazana". Tu technika jakby rwie słowa na mikro strzępy, wyłapując z nich ledwie oddech, który nie ma semantycznego sensu. Pierwotny wymiar dźwięków ginie w kunsztownych splotach. Traci swój nadrzędny sens i staje się pretekstem dla wyrafinowanej gry dźwiękowej, na którą składają się drobne zajścia i przemiany w licznych pojedynczych mikro oddechach. Mogłoby wydawać się, że to całkowite rozbicie przebiegu muzycznego na atomy nie twarzy żadnego uchwytnego wątku dźwiękowego, że jest pozbawione ekspresji i niezdolne do wiązania się w formy. Nic bardziej mylnego! "Theatre Music For Skazana" opowiada dramatyczną historię molestowania w sposób sugestywny i uwypuklający istotne wydarzenia, Takie serie kompozycji jak "Temat ojca", "Niepokój", "Upływ Czasu" czy "Samonbójstwo" mówią same za siebie - nawet jeśli nie znamy szczegółów snutej opowieści.

"Theatre Music For Coriolanus" pokazuje jak dojrzały kompozytor dąży do stworzenia własnego języka muzycznego poprzez syntezę różnorodnych elementów. W skutek przetwarzania najdrobniejszych motywów linia melodyczna (o której możemy tu bardziej mówić niż w przypadku  "Theatre Music For Skazana") została rozpylona na wiele oderwanych punktów, sprawiając wrażenie statycznej konstelacji dźwiękowej.  Bionulor nadaje dźwiękom jednak nowy sens - posługując się płynnymi, zmieniającymi się w czasie przeplatanymi liniami i pasmami brzmieniowymi. Jego muzyka staje się swoistą kompozycją różnych wysokości, barw, rytmów i natężeń - nieustannie przeobrażających się pod względem kształtu, gęstości, ruchu i napięcia wewnętrznego formy.

Obserwujemy w dzisiejszej muzyce kolejne fazy poczynań nowatorskich, innowacji formalnych i dźwiękowych, łamiących zasady, przeciwstawiających się tradycji. Poruszają one rzeczywistość muzyczną od czasów najwcześniejszych, aż po dzień dzisiejszy.  Bionulor wykracza poza współczesne konwencje i usiłuje dzięki nowym impulsom (w tym wypadku literackim) uzyskać muzykę wolną od ekspresyjnej jednoznaczności.


Bionulor: "Theatre Music For Coriolanus", "Theatre Music For Skazana" - A.D.2013, Oniron Label

Autor: BH                                                                     17 listopada 2013

Powiązane recenzje: A.S., Vexations, Erik, 

Alfabetyczny spis wszystkich recenzji

0 comments

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka:

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka. =