Circuit intégré Vol. I i II

Układ scalony

Mistrust Authority & Tectonic Overload

Wydawnictwo reminiscencyjne Hybryds

Background Curtain

Po prostu ambient

Invisible Paths

Nauka słuchania

Dźwięki z Offu

Reinterpretacja dźwiękowej oprawy filmu Grzegorza Królikiewicza

Tajnie i Głębie

Mógłbym ograniczyć recenzję pełnowymiarowego debiutu projektu Tundra do słów Stanisława Przybyszewskiego, który w manifeście polskiego modernizmu pisał: "niedorzecznością jest zarzucać artyście mglistą mistyczność. Sztuka w naszem pojęciu jest metafizyczną, tworzy nowe syntezy, dociera jądra wszechrzeczy, wnika we wszystkie tajnie i głębie..."[1].

Tak w istocie jest na albumie nomen omen "Tajnie i Głębie". Mistyczność z pozoru mglista i bardzo zawoalowana ujawnia się po kilku gruntownych przesłuchaniach. Być może ma to związek z podwójną naturą muzyki Tundry, która odwołuje się z jednej strony do archetypowego rytualizmu, tj. metodycznego brzmienia i transu z drugiej do efektów szmerowych (od strony technicznej ma to związek z interesującym wykorzystaniem instrumentów i efektów elektroakustycznych). Weźmy pod uwagę na przykład kompozycję "Król Lasu", w której atonalne, krótkie motywy fletu krzyżują się z elektronicznym pejzażem.


Eugeniusz Nazajkiński jest autorem koncepcji, która zakłada, że przy udziale różnych elementów utworu kompozytor może imitować określoną przestrzeń akustyczną. Tundra, w myśl tej zasady zabiera nas w leśne ostępy i niepewne ścieżki prowadzące donikąd. Przestrzeń psychoakustyczna "Tajni i głębi" jest zatem przestrzenią nierealną, ale przecież liczy się sama wędrówka, nie jej cel...

Przypisy:
[1] S. Przybyszewski. Confiteor. "Życie", nr 1, rok III. Kraków. 1899.

A.D.2014, Zoharum Records

Autor: BH                                                                       7 stycznia 2015

Powiązane recenzje: Reindeer Luck

Alfabetyczny spis wszystkich recenzji

0 comments

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka:

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka. =