Circuit intégré Vol. I i II

Układ scalony

Mistrust Authority & Tectonic Overload

Wydawnictwo reminiscencyjne Hybryds

Background Curtain

Po prostu ambient

Invisible Paths

Nauka słuchania

Dźwięki z Offu

Reinterpretacja dźwiękowej oprawy filmu Grzegorza Królikiewicza

Sound Around

Muzyka jest konstrukcją tyle czasową, ile przestrzenną. Jej strukturę, brzmienie i percepcję określa kilka typów przestrzenności. Wyróżnimy więc przestrzeń muzyczną - zorganizowaną przez systemy muzyczne, przestrzeń akustyczną, słuchową i wreszcie symboliczną - która obejmuje kulturowo wyznaczone wartości i znaczenia. Album "Sound Around" dokumentuje wielostronną wymianę doświadczeń, praktyk i technologii pomiędzy artystami z Polski, Litwy i Rosji. To dźwiękowy zapis wspólnych prac w ramach projektu "Bliski nieznajomy: promocja wzajemnego zrozumienia pomiędzy mieszkańcami Gdańska, Kaliningradu i Kłajpedy poprzez umożliwienie wymiany w dziedzinie współczesnej sztuki i kultury".

Muzycy z trzech sąsiadujących krajów podjęli trud zbadania i interpretacji uprzedzeń, stereotypów i sprzeczności, które funkcjonują na sąsiedzkim terenie. Odkrywanie dźwiękowych krajobrazów Gdańska, Kaliningradu i Kłajpedy jest próbą znalezienia tego co wspólne, co łączy nićmi przyjaźni i sympatii. Głównym celem projektu jest odpowiedź na pytanie: "Czy jesteśmy sobie bliscy czy obcy i jak możemy odpowiedzieć na pytanie o to, co o sobie nawzajem wiemy?".

Album podzielony jest na trzy części. Każda jest zapisem dźwiękowych improwizacji w poszczególnych miastach. Zapisy z Kaliningradu oraz Gdańska prezentują kolektywne sety, które są potwierdzeniem, że współczesna muzyka nie zna granic terytorialnych ani uprzedzeń. Muzycy pracują jak jeden organizm, a wszelkie różnice kulturowe (ale i charakteru)  zostały przekute w atuty i dobrze wykorzystane.

Zapis występów z Kłajpedy ma nieco inny charakter. Jest jakby indywidualną prezentacją wszystkich uczestników projektu. Tu każdy z muzyków zaprezentował się indywidualnie. Selekcja utworów, której w tej części dokonał Tautvydas Bajarkevicius wydaje się adekwatna do założeń projektu. "Efektem muzyki jest wzmożone odczucie ekspresji i osobistego zaangażowania [...] wykonawcy. Muzyka jako swobodny znak wyznacza relację podmiotu ([...] wykonującego muzykę) wobec pewnego modelu przedmiotowości, który, choć wydaje się uniwersalny, jest uwarunkowany kulturowo"[1].

Artyści zaangażowani w projekt: Michał Liberak aka Verbalizer (PL), Danil Akimov (RU), Valdemaras Manomaitis (LT), Krzysztof Wroński (PL), Sergey Ivanov (RU), Yiorgis Sakellariou (LT), Robert Suszko aka Dat Rayon (PL), Andrey Kolomytzev (RU), Gytis Skudžinskas (LT).

Przypis:
[1] M. Wasilewska - Chmura. Przestrzeń intermedialna literatury i muzyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2011.

A.D.2014, CSW Łaźnia

Autor: BH                                                                       12 stycznia 2015

Alfabetyczny spis wszystkich recenzji

0 comments

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka:

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka. =