Circuit intégré Vol. I i II

Układ scalony

Mistrust Authority & Tectonic Overload

Wydawnictwo reminiscencyjne Hybryds

Background Curtain

Po prostu ambient

Invisible Paths

Nauka słuchania

Dźwięki z Offu

Reinterpretacja dźwiękowej oprawy filmu Grzegorza Królikiewicza

Dead City Voice

Album "Dead City Voice" to penetracja audiosfery miasta. To konglomerat szumu, gwaru mowy, przejeżdżających pojazdów, huku, gwizdów i masy innych odgłosów. Innymi słowy różnorodnych zjawisk, zdarzeń fonicznych: akustycznych, dźwiękowych, jak i ściśle muzycznych. Od odgłosów przechodzimy do skierowanych do kogoś słów, które otwierają przed nami wymiar świata - miejsca, które czegoś od nas żąda, przyzywa nas. Ale również świata, który nas o czymś informuje. Pejzaż miasta tworzą "domniemane" odgłosy, przedstawione za pomocą środków muzycznych, przekształceń oraz nagrań terenowych.

Oczywistym wydaje się fakt, że pisząc o odgłosach z "Dead City Voice" mam na uwadze głównie te dochodzące z zewnątrz, wywołane tym, co się dzieje poza naszym organizmem. Jednak ten album to coś więcej niż "przechadzka" po miejscach - ma w sobie sporo wydobywanych z "wewnątrz" przemyśleń. Muzyka ta jest bowiem zauważalna nie tylko z uwagi na swą dźwiękową formę, ale także z uwagi na złożony kontekst odniesień. 

"Dead City Voice" jest typem dźwiękowego okna, poprzez które patrzymy na określone miejsce - miasto (tu każdy może sobie dowolnie projektować, czy jest ono na skraju zagłady, czy jest pełne zdegenerowanych mieszkańców itp.) z jego wszystkimi immanentnymi cechami, ukształtowanymi w procesie tworzenia nagrania. Esencja płyty zawiera się w słowach Marii Gołaszewskiej: "w każdym typie środowiska można wyróżnić inny zestaw odgłosów, każde ma bowiem swoją specyficzna audiosferę, po której od razu poznajemy, gdzie jesteśmy[...]. Nie chodzi tu jednak o wartościowanie owych różnych odmian audiosfery, lecz o stwierdzenie, że otaczają nas stale odgłosy, które nie są skierowane do nas, które są jednym z elementów naszego otoczenia". [1]

Przypisy:
[1] M. Gołaszewska – Estetyka pięciu zmysłów. PWN. Warszawa – Kraków. 1997


Wydawca: Zoharum Records

Autor: BH                                                                      15 stycznia 2014


Powiązane recenzje: Electric Uranus / X-naVI:et - Voices of the Cosmos, X-naVI:et - Brain Overloaded

Alfabetyczny spis wszystkich recenzji

0 comments

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka:

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka. =