Circuit intégré Vol. I i II

Układ scalony

Mistrust Authority & Tectonic Overload

Wydawnictwo reminiscencyjne Hybryds

Background Curtain

Po prostu ambient

Invisible Paths

Nauka słuchania

Dźwięki z Offu

Reinterpretacja dźwiękowej oprawy filmu Grzegorza Królikiewicza

Dźwiękospacery

Dźwiękospacery mają na celu stworzenie dźwiękowej mapy najbliższego otoczenia. W ramach działania postępuje interakcja, integracja i wymiana "muzycznych doświadczeń" między młodymi odkrywcami, zamieszkującymi różne miejscowości, odmienne charakterem. Celem warsztatów jest zapoznanie dzieci i młodzieży z rejestracją dźwięku, oraz ich uwrażliwienie na muzykę otaczającej nas przestrzeni. Projekt bada wykorzystanie muzyki i dźwięku w edukacji, kulturze oraz stara się upowszechniać wiedzę na temat dźwięków i ich wpływu na organizmy żywe.

Uwaga! Zgłoszenia udziału w warsztacie prosimy wysłać na adres: dzwiekowiska@laznia.pl do dnia 13 listopada 2012. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Prowadzenie: Katarzyna Jankowska i Marta Karalus


16 listopada 2012, godz. 11:00

0 comments

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka:

Proszę wprowadzić wynik operacji matematycznej z tego obrazka. =