Metalowe Wersety

Metalowe Wersety

Badania nad naszą pamięcią wskazują, iż nie jest ona systemem pasywnym, ale aktywną funkcją umysłu, a samo przypominanie to forma celowej aktywności. Okazuje się, że istotną rolę w procesach pamięci odgrywają emocje – to one traktowane są przez organizm jako wyznaczniki ważności informacji – tych, które mamy kodować, a także tych, które mamy odtwarzać.

Wydaje się, iż wspomnień pozytywnych mamy najwięcej, ponieważ ludzie mają tendencję do deklarowania częstszego przeżywania emocji i stanów pozytywnych oraz chęci ich podtrzymania, przez co mogą generować dużo wspomnień pozytywnych.

Nasza pamięć nie jest idealna i pojawiają się w niej zmiany i zniekształcenia. Zmiany polegają na zapominaniu, dodawaniu, a także zniekształcaniu części informacji. Niektóre z tych zmian mają charakter przypadkowy, ale możemy też wyróżnić zniekształcenia bardziej typowe: np. schematy, fałszywe wspomnienia, wielokrotne odtworzenia. 

Metalowe Wersety” są obarczone tymi wszystkimi zjawiskami i paradoksalnie jest to ich największy atut! Zbiór wywiadów, to nie jest dobre określenie. To raczej zbiór historii: nostalgicznych, anegdotycznych, miejscami zbyt jednorodnych. Czasem niespójnych – ale takie są prawa wspomnień. Dla mnie (rocznik 81’) to cudowna podróż w czasy pionierskie pod wieloma względami. Z dużą przyjemnością czytałem wspomnienia z podziemia. Podziwiam autentyczność muzyków, ich energię oraz świadomość że muzyka miała ogromny wpływ na ich życie. Jest w tym wszystkim oczywiście miejsce na pozy, animozje oraz sentymenty. 

Metalowe wersety – Wojciech Lis. Wydawnictwo Kagra. 2017.