Wieża Ciśnień II

Wieża Ciśnień II

To wydawnictwo podsumowuje dotychczasową pracę Galerii CKiS „Wieża Ciśnień”. Działalność konińskiej Galerii wiąże się między innymi z organizacją występów „artystów dźwiękowych/muzyków poszukujących nowatorskich form twórczej artykulacji w ramach wystąpień podczas festiwalu Permutacje”. W nietypowej i interesującej przestrzeni prezentowany jest dorobek uznanych twórców oraz prace młodych artystów. Jest to również wspólny mianownik niniejszego wydawnictwa.

Praktyka restytucji dźwięków odnosi się do działań zmierzających do rehabilitacji i przywrócenia należnego miejsca dźwiękom. Te dźwięki nie są traktowane jako typowo muzyczne. Za dźwięki niechciane, znalezione, resztki, szumy i trzaski wzięli się naprawdę dobrzy muzycy. Wymienię tu choćby projekty: Zenial, Sumpf, Demonszy, Monopium, Sambar, Bachorze, KaLeka, X-NAVI:ET, TER, Micromelancolié i Mirt.

Trudno jest wyróżnić działania któregoś z wyżej wymienionych. Każdy posiada swoje podejście do muzyki i nadaje jej indywidualny rys. Mamy więc nagrania terenowe, penetrację świata trzasków i sprzężeń, syntezatorowe sny. Jednak te wcześniej niepublikowane utwory tworzą homogeniczną całość. Brak tu chaosu towarzyszącego wielu kompilacjom. Dzięki nadrzędnej zasadzie restytucji dźwięku muzyka zyskuje (mimo elementów improwizacyjnych) charakter regularny, często sprzyjający kontemplacji. Nie jest to na szczęście regułą.

A.D.2015, Zoharum Records